Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tuyển dụng nhân sự tháng 1/2021

28/01/2021

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tuyển dụng nhân sự tháng 1/2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, 120 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: www.bvpnt.org.vn