Bệnh viện Quận 7, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2021

11/03/2021

Bệnh viện Quận 7, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 38 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 26/02/2021 đến hết ngày 31/03/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị, Bệnh viện Quận 7, 101 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện Quận 7, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2021

Bệnh viện Quận 7, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2021 Bệnh viện Quận 7, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2021

Nguồn tin: www.benhvienquan7.com.vn