Bệnh viện Trưng Vương tuyển dụng lao động năm 2021

28/01/2021

Bệnh viện Trưng Vương tuyển dụng lao động năm 2021 như sau:

1. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/01/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ, Bệnh viện Trưng Vương, số 266 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện Trưng Vương tuyển dụng lao động năm 2021 Bệnh viện Trưng Vương tuyển dụng lao động năm 2021 Bệnh viện Trưng Vương tuyển dụng lao động năm 2021 Bệnh viện Trưng Vương tuyển dụng lao động năm 2021

Nguồn tin: bvtrungvuong.vn