Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

29/02/2020

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 34 chỉ tiêu cho 04 vị trí cần tuyển

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 24/02/2020 đến ngày 24/03/2020

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tới Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, số 179 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch tuyển dụng

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: ctump.edu.vn