Bộ Tài chính tuyển dụng viên chức Viện Chiến lược và Chính sách tài chính năm 2024

30/03/2024

Bộ Tài chính thông báo tuyển dụng viên chức Viện Chiến lược và Chính sách tài chính năm 2024, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/04/2024 đến hết ngày 30/04/2024

– Địa điểm: Văn phòng – Viện Chiến lược và Chính sách tài chính; số 7 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank blank

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

–  Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.mof.gov.vn