BTC Tỉnh ủy Vĩnh Long tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể năm 2021

06/09/2021

BTC Tỉnh ủy Vĩnh Long tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 37 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/08/2021 đến hết ngày 24/09/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long, số 166/3B, Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vinhlong.dcs.vn