Cảng Vụ Đường Thuỷ Nội Địa Khu Vực IV tuyển dụng viên chức năm 2024

02/05/2024

Cảng Vụ Đường Thuỷ Nội Địa Khu Vực IV tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 26/04/2024 đến hết ngày 25/05/2024

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV, sô 366 Ð, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi hữu Nghĩa, quận Bình Thúy, thành phô Cần Thơ

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: pa4.gov.vn