Chi cục Thủy sản – Sở NN&PTNT TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

31/03/2020

Trên cơ sở xuất phát từ nhu cầu công việc thực tế vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức của đơn vị, Chi cục Thủy sản cần tuyển bổ sung thêm 01 viên chức cho Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 01 năm 2020, Chi cục Thủy sản thông báo như sau:

1. Số lượng và vị trí tuyển dụng

Số lượng: 01 viên chức (chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07) làm việc tại Liên Trạm thủy sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh.

Vị trí việc làm: quản lý thủy sản

Công việc chính:

+ Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giống thủy sản, xây dựng mô hình phát triển thủy sản, hướng dẫn phòng trị bệnh thủy sản.

+ Thực hiện công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kiểm tra ngành nghề dịch vụ thủy sản và khai thác thủy sản kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở SXKD chuyên ngành thủy sản.

2. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27 tháng 4 năm 2020.

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu chính Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ tại phòng Hành chính, Tổng hợp Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ.

Trường hợp hồ sơ dự tuyển không trúng tuyển, đơn vị tuyển dụng không trả lại hồ sơ.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Chi cục Thủy sản - Sở NN&PTNT TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 01 năm 2020 Chi cục Thủy sản - Sở NN&PTNT TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 01 năm 2020

Chi cục Thủy sản - Sở NN&PTNT TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 01 năm 2020 Chi cục Thủy sản - Sở NN&PTNT TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 Chi cục Thủy sản - Sở NN&PTNT TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

Nguồn tin: thuysancantho.vn