Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024

08/05/2024

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024, như sau:

1. Số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm:

– Số lượng chỉ tiêu: 01 chỉ tiêu.

– Vị trí việc làm: Bảo vệ viên Bảo vệ thực vật hạng III – công tác tại Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Phong Điền.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Từ đủ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng.

– Có đơn đăng ký dự tuyển.

– Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với ngạch, chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành đăng ký dự tuyển (Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Nông học, Khoa học cây trồng, Phát triển nông thôn, Công nghệ sau thu hoạch…).

– Có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển:

+ Trình độ ngoại ngữ bậc 02 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

– Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hình thức tuyển dụng:

Xét tuyển.

4. Hồ sơ dự tuyển:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

– 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận.

Lưu ý: Thí sinh nộp đủ 02 bộ hồ sơ. Tất cả các thành phần hồ sơ đựng trong túi bìa cứng cỡ 24×32 cm, ngoài bìa ghi rõ Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức năm 2024, vị trí việc làm muốn đăng ký tuyển dụng, số điện thoại và địa chỉ liên hệ của người dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển không trả lại nếu không trúng tuyển.

5. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ

– Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 08/05/2024 đến hết ngày 08/6/2024

– Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ – Số 322 đường 30/4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT. SĐT: 02923.825.787.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ.

Nguồn tin: baocantho.com.vn