Cơ quan Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020

22/05/2020

Ngày 20/5, Cơ quan ĐHQG-HCM đã ra thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Nhà Điều hành ĐHQG-HCM.

Số lượng cần tuyển: 1 chuyên viên Ban Đại học, 1 chuyên viên Ban Cán sự Đoàn.

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi bưu điện theo địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Văn phòng ĐHQG-HCM Phòng 319, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức; Điện thoại: 08 3724 2160 – 1651 (chị Huệ).

Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 30/5/2020.

Cơ quan ĐHQG-HCM là tổ chức tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc ĐHQG-HCM thực hiện các chức năng, nhiệm vụ nhằm mục tiêu xây dựng ĐHQG-HCM trở thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học – công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

*****Thông báo chi tiết như sau:

Cơ quan Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020 Cơ quan Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: vnuhcm.edu.vn