Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyển dụng công chức năm 2024

09/07/2024

Căn cứ Kế hoạch số 910/KH-MTTW-BTT ngày 04/7/2024 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tuyển dụng công chức Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2024 từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông báo việc tuyển dụng công chức Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 03 chỉ tiêu

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

c) Có trình độ đại học trở lên phù hợp theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

đ) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

e) Đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị nội bộ (sẽ phối hợp thẩm tra sau khi có kết quả tuyển dụng);

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

d) Đang trong thời gian bị kỷ luật Đảng, đoàn thể, bị kỷ luật chính quyền.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

a) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Điều kiện cụ thể

4.1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên (tối đa đến 30 tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

4.2. Người có trình độ thạc sĩ trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên (tối đa đến 30 tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt tiêu chuẩn tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c tiểu mục 4.1 Mục 4 Phần II Thông báo này;

b) Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

4.3. Người có trình độ tiến sĩ trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (dưới 35 tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tại điểm a và điểm b tiểu mục 4.2 Mục 4 Phần II Thông báo này.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển, gồm 2 vòng:

– Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn tại Mục 4 Phần II Thông báo này. Người dự tuyển có hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ tiếp tục vào vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn); thang điểm: 100 điểm. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

IV. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của chỉ tiêu cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng tuyển dụng báo cáo Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức không được bảo lưu kết quả tuyển dụng cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức bao gồm:

1) Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu kèm theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

2) Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3) Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực; bản sao chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ.

Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực. Trong trường hợp bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường (đánh giá xếp loại của trường; thư xác nhận của trường đạt loại khá, giỏi, xuất sắc…).

Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp: có bản công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, người dự tuyển phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định.

Trong trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển, người dự tuyển đang chờ kết quả công nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nộp bản photo Phiếu hẹn trả kết quả công nhận và bổ sung bản công nhận văn bằng trước ngày tổ chức tuyển dụng. Trường hợp trước ngày tổ chức tuyển dụng chính thức, thí sinh chưa bổ sung bản công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là không đủ điều kiện về trình độ chuyên môn thì sẽ không được tham dự.

4) Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc đại học đáp ứng quy định tại Mục 4 Phần II của Thông báo này.

5) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực.

6) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

7) 02 ảnh (cỡ 4×6), 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển.

Các loại giấy tờ trên được đựng trong một bì hồ sơ. Mỗi thí sinh làm 02 bộ hồ sơ nộp tại Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

VI. HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

a) Bản sao giấy khai sinh.

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

c) Bản gốc văn bằng, chứng chỉ, bằng khen, giấy chứng nhận thành tích, giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) để đối chiếu.

2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Thủ trưởng cơ quan ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông báo công khai trên trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

VII. TỔ CHỨC TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Từ 8h00 ngày 08/7/2024 đến 17h00 ngày 06/8/2024, nộp qua đường bưu điện về Ban Tổ chức – Cán bộ, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hoặc nộp trực tiếp tại Phòng 305, nhà B, Trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Quá thời gian trên, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam không tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng: Dự kiến giữa tháng 08/2024 tại Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng, kết quả tuyển dụng được thông báo trên trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Phí tuyển dụng: Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu là 500.000 đồng/thí sinh/lần. Người đủ điều kiện dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển khi có thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ.

4. Tài liệu ôn thi: Danh mục tài liệu ôn thi được thông báo trên trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam không tổ chức biên soạn và bán tài liệu ôn thi và không chịu trách nhiệm đối với các lớp ôn thi và tài liệu ôn tập của các tổ chức, cá nhân tự tổ chức.

Nguồn tin: m.mattran.org.vn