Cục Xúc tiến thương mại gia hạn và điều chỉnh vị trí tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động năm 2020

22/05/2020

Tiếp theo thông báo số 757/TB-XTTM ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Cục Xúc tiến thương mại về tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động năm 2020; căn cứ Công văn số 3408/BCT-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc tuyển dụng viên chức năm 2020, Cục Xúc tiến thương mại thông báo về gia hạn và điều chỉnh đối với một số vị trí tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động năm 2020 như sau:

1. Gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng với các vị trí sau:

– Vị trí Tư vấn xúc tiến thương mại;

– Vị trí Kỹ thuật viên công nghệ thông tin;

– Vị trí bảo vệ của Cục Xúc tiến thương mại.

Thời gian gia hạn: đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2020

2. Điều chỉnh vị trí tuyển dụng đối với các vị trí sau:

– Vị trí Tư vấn xúc tiến thương mại;

– Vị trí Kỹ thuật viên công nghệ thông tin.

*****Thông tin chi tiết như sau:

TT Tên đơn vị Vị trí việc làm Hình thức Số lượng Tiêu chuẩn
1 Vị trí tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại Tư vấn xúc tiến thương mại Xét tuyển 03 – Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên khối kinh tế.

– Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo Khung năng lực ngoại ngữ VN qui định tại Thông tư  01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

– Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương trở lên.

– Có kinh nghiệm làm việc từ 02 năm trở lên trong lĩnh vực cần tuyển dụng, đáp ứng được ngay yêu cầu công việc.

* Ưu tiên: Có kinh nghiệm trong các hoạt động tư vấn kinh doanh, xuất nhập khẩu, tổ chức hội chợ triển lãm.

2 Vị trí tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại Kỹ thuật viên công nghệ thông tin Xét tuyển 02 – Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối kỹ thuật hoặc công nghệ thông tin.

– Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo Khung năng lực ngoại ngữ VN qui định tại Thông tư  01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

– Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương trở lên.

– Có kinh nghiệm làm việc từ 02 năm trở lên trong lĩnh vực cần tuyển dụng.

>>>>>Xem thêm: Cục Xúc tiến thương mại tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động năm 2020

Nguồn tin: vietrade.gov.vn