Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020

20/11/2020

Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 19/11/2020 đến hết ngày 11/12/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Đại học Cần Thơ, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020 Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020

Nguồn tin: