Đại học Đà Nẵng gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

22/08/2020

Đại học Đà Nẵng gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau:

Đại học Đà Nẵng gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 Đại học Đà Nẵng gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

>>>>>Xem thêm: Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

Nguồn tin: kontum.udn.vn