Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển dụng viên chức năm 2020

20/11/2020

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 50 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 19/11/2020 đến hết ngày 18/12/2020

– Địa điểm: phòng Tổ chức cán bộ, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, số 02 Dương Quang Trung, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển dụng viên chức năm 2020 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển dụng viên chức năm 2020

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển dụng viên chức năm 2020 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.pnt.edu.vn