Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021

28/01/2021

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 21/01/2021 đến hết ngày 21/02/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Nai, số 81 đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin: snv.dongnai.gov.vn