HĐXT Viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

10/09/2021

Căn cứ Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt số lượng, vị trí việc làm viên chức cần tuyển dụng của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai, Hội đồng xét tuyển Viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng năm 2021 (đợt 2), cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

1.1 Vị trí thực hiện nhiệm vụ Huấn luyện viên thể thao thành tích cao

Số lượng: 01

Công việc cụ thể: Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thể thao thành tích cao bộ môn võ

Trình độ chuyên môn: Đại học Thể dục Thể thao (chuyên ngành huấn luyện thể thao, chuyên sâu bộ môn Teakwondo); Ưu tiên người có kinh nghiệm trong công tác huấn luyện thể thao thành tích cao; có thành tích thi đấu thể thao cấp quốc

1.2. Vị trí thực hiện nhiệm vụ diễn viên múa

Số lượng: 01

Công việc cụ thể: Thực hiện nhiệm vụ diễn viên múa tại Đội tuyên truyền lưu động – Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Lào Cai

Trình độ chuyên môn: Trung cấp – chuyên ngành: Múa, Văn hóa nghệ thuật.

1.3. Vị trí thực hiện nhiệm vụ tu bổ di tích; giám sát thi công, trưng bày

Số lượng: 01

Công việc cụ thể: Thực hiện nhiệm vụ tại Vị trí việc làm tu bổ di tích; giám sát thi công, trưng bày, làm việc tại phòng Nghiên cứu, Sưu tầm và Trưng bày – Bảo tàng tỉnh Lào Cai

Trình độ chuyên môn: Đại học – chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng. Ưu tiên người có kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cơ bản, giám sát thi công các dự án, chương trình thuộc lĩnh vực văn hóa.

1.4. Vị trí thực hiện nhiệm vụ tư vấn, giáo dục, truyền thông

Số lượng: 01

Công việc cụ thể: Thực hiện nhiệm vụ tại vị trí tư vấn, giáo dục, truyền thông, làm việc tại phòng Tư vấn – Truyền thông.

Trình độ chuyên môn: Đại học – chuyên ngành: Ngoại ngữ (Trung hoặc Pháp), Du lịch, Di sản Văn hóa, Văn hóa học, Lịch sử

1.5. Vị trí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày

Số lượng: 01

Công việc cụ thể: Thực hiện nhiệm vụ tại vị trí Vị trí việc làm nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, làm việc tại phòng Nghiên cứu sưu tầm và Trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Lào

Trình độ chuyên môn: Đại học – chuyên ngành: Hội họa, Mỹ thuật, đồ họa

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Điều kiện dự tuyển:

– Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Có tuổi đời từ 18 tuổi trở lên;

– Có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng vị trí theo Mục 1 của Thông báo này;

– Có lý lịch rõ ràng;

Ưu tiên những người có kinh nghiệm công tác, có thành tích trong lĩnh vực thể thao, nghệ thuật.

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu kèm theo thông báo này tại Văn phòng Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, tầng V, khối IV, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai.

Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký: từ ngày 10/9/2021 – 10/10/2021

Lệ phí tuyển dụng: 500.000đ/ thí sinh/lần (Áp dụng theo Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức)

Mọi chi tiết liên hệ: Văn phòng Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, tầng V, khối IV, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. Điện thoại: 0214.3840285.

***** Tài liệu đính kèm: 

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: svhttdl.laocai.gov.vn