Học viện Chính trị khu vực IV thông báo gia hạn nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021

29/04/2021

Học viện Chính trị khu vực IV thông báo gia hạn nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất ngày 20/05/2021 ( gia hạn 20 ngày so với thông báo trước đây).

>>>>> Xem thêm: Học viện Chính trị khu vực IV thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin: hcma4.hcma.vn