Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức năm 2021

09/09/2021

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-CTĐPT ngày 23/8/2021 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-CTĐPT ngày 23/8/2021 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thông báo về việc xét tuyển dụng viên chức năm 2021, như sau:

I. Chỉ tiêu, vị trí, đối tượng tuyển dụng 
1. Số lượng: 03 chỉ tiêu
2. Vị trí tuyển dụng
–  Chuyên viên theo dõi lĩnh vực công tác Chữ thập đỏ trong trường học.
– Chuyên viên theo dõi lĩnh vực công tác Vận động nguồn lực.
– Chuyên viên theo dõi lĩnh vực công tác Truyền thông – Tình nguyện viên.
3. Đối tượng tuyển dụng
Người đáp ứng đủ các điều kiện quy định  tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
– Có trình độ, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển:
+ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý giáo dục: 01 người.
+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Việt Nam học: 01 người.
+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công tác xã hội: 01 người.
– Có chứng chỉ tin học theo Quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương, ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
4. Nội dung phỏng vấn:
– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (2019)
– Luật tổ chức chính quyền địa phương (2015)
– Bộ Luật Lao động (2019)
– Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (2020)
– Luật hoạt động Chữ thập đỏ (2008)
– Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X
II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 
1. Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (có phiếu đăng ký dự tuyển mẫu gửi kèm theo, góc bên trái trang đầu có đóng dấu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ).
2. Sau khi nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, trong vòng 30 ngày người trúng tuyển phải đến trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh tỉnh Phú Thọ để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.
III. Thời gian, địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển
1. Thời gian: Từ ngày 30/8/2021 đến hết  ngày 29/9/2021.
2. Địa điểm: Tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ, số 942 đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103.910.585.
IV. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển: 
– Vòng 1: Hoàn thành trước ngày 08/10/2021
– Vòng 2: Hoàn thành trước ngày 22/10/2021
Địa điểm: Tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ, số 942 đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
V. Kinh phí dự tuyển: 
Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. Mức thu phí dự tuyển: 500.000đ/thí sinh.

Nguồn tin: chuthapdophutho.org.vn