Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020

15/02/2020

Ngày 06/02/2020, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 21/KH-LMHTX về việc tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020.

Theo đó, chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu làm việc tại Văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Phương thức tuyển dụng: xét tuyển.

Yêu cầu:

– Tuyển được đội ngũ viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng, số lượng cần tuyển.

– Việc tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020 phải thực hiện đúng điều kiện, quy trình, thủ tục quy định tại Khoản 7, Điều 2, Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ và theo quy định tại Điều 21 của Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng.

Đối tượng: Người có kinh nghiệm công tác theo Quy định tại Mục 1, Khoản 7, Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực văn phòng.

Tiêu chuẩn: Đại học chuyên ngành Tài chính, ngân hàng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 07/02/2020 đến ngày 24/02/2020

Thời gian tổng hợp hồ sơ: 25/02/2020

Thời gian kiểm tra, sát hạch: 27/02/2020.

Địa điểm nhận Hồ sơ: Văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng, số 077 phố Bế Văn Đàn, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

*** Chi tiết Thông báo và Kế hoạch tuyển dụng như sau:

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020

Nguồn tin: lmhtx.caobang.gov.vn