Liên minnh HTX tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021

16/06/2021

Liên minnh HTX tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/06/2021 đến hết ngày 30/06/2021

– Địa điểm: Liên minnh HTX tỉnh Hà Giang, số 07 đường 20/8, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: baohagiang.vn