Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang tuyển dụng công chức loại D năm 2021

18/03/2021

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức loại D năm 2021 như sau:

1. Số lượng cần tuyển: 01 người, vị trí Kiểm tra viên

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 16/03/2021 đến hến ngày 16/04/2021, các ngày làm việc trong tuần.

– Địa điểm: Trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang tuyển dụng công chức loại D năm 2021

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang tuyển dụng công chức loại D năm 2021 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang tuyển dụng công chức loại D năm 2021

Nguồn tin: sbv.gov.vn