Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển dụng giảng viên năm 2021

21/06/2021

Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 30/07/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam, số 620 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: hvpnvn.edu.vn