Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai xét tuyển viên chức đợt II năm học 2019-2020

26/06/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai ban hành kế hoạch xét tuyển viên chức đợt II năm học 2019-2020 như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai xét tuyển viên chức đợt II năm học 2019-2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai xét tuyển viên chức đợt II năm học 2019-2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai xét tuyển viên chức đợt II năm học 2019-2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai xét tuyển viên chức đợt II năm học 2019-2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai xét tuyển viên chức đợt II năm học 2019-2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai xét tuyển viên chức đợt II năm học 2019-2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai xét tuyển viên chức đợt II năm học 2019-2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai xét tuyển viên chức đợt II năm học 2019-2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai xét tuyển viên chức đợt II năm học 2019-2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai xét tuyển viên chức đợt II năm học 2019-2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai xét tuyển viên chức đợt II năm học 2019-2020

>>>>>Xem thêm: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020 (Đợt 2)

Nguồn tin: sgddt.dongnai.gov.vn