Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình điều chỉnh nội dung tuyển dụng viên chức năm 2020

27/04/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình điều chỉnh nội dung tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình điều chỉnh nội dung tuyển dụng viên chức năm 2020

>>>>>Xem thêm: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: sgddt.quangbinh.gov.vn