Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thông báo thời gian xét tuyển đặc cách giáo viên năm 2020

01/06/2020

Thực hiện Phương án số 455/PA-SGDĐT, ngày 14/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1085/QĐ-UBND, ngày 18/5/2020; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Kế hoạch tiến độ, thời gian xét tuyển đặc cách giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk năm 2020 như sau:

1. Kế hoạch thời gian

– Thông báo việc tuyển dụng đặc cách giáo viên trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ: http://www.daklak.edu.vn: Từ ngày 19/5/2020.

– Phát hành hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo: 14 giờ 00 phút ngày 01/6/2020 đến ngày 02/6/2020.

– Tiếp nhận hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo: Từ ngày 04/6/2020 đến ngày 08/6/2020 (trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

– Niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển Vòng 2: Ngày 10/6/2020.

– Tổ chức ôn tập: 7 giờ 30 phút ngày 11/6/2020 tại Hội trường C, Sở Giáo dục và Đào tạo, số 08 Nguyễn Tất Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

– Tổ chức phỏng vấn: Từ 7 giờ 00 phút, ngày 14/6/2020, tại Hội trường C, Sở Giáo dục và Đào tạo, số 08 Nguyễn Tất Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

– Tổng hợp kết quả: Ngày 15/6/2020.

– Xét tuyển: Ngày 16/6/2020

– Trình Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng: Từ 17/6/2020 đến 22/6/2020.

– Thông báo kết quả tuyển dụng: Sau khi Sở Nội vụ phê duyệt (dự kiến từ 22/6/2020).

– Nhận quyết định tuyển dụng: Dự kiến từ 25/6/2020.

– Về giải quyết đơn thư khiếu nại: Trong suốt thời gian từ khi tiếp nhận hồ sơ đến ngày trình Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng tổ chức tiếp nhận và giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại có liên quan theo đúng thẩm quyền (nếu có); không nhận đơn phúc khảo đối với kiểm tra phỏng vấn.

Tùy theo tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo có thể điều chỉnh tiến độ, thời gian xét tuyển phù hợp với công tác của Sở.

2. Thông tin chi tiết về tuyển dụng

Các thông tin chi tiết về tuyển dụng đặc cách giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk năm 2020 được nêu ở Phương án số 455/PA-SGDĐT, ngày 14/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1085/QĐ-UBND, ngày 18/5/2020.

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và liên hệ việc tuyển dụng

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, phát hành hồ sơ dự tuyển tại cơ quan Sở.

Người dự tuyển viên chức phải trực tiếp nộp hồ sơ tuyển dụng tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk.

Các thông tin khác về tuyển dụng nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan liên hệ trực tiếp với Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk hoặc qua điện thoại liên lạc số: 02623.856807 để được giải đáp.

Địa chỉ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trên đây là Thông báo Kế hoạch tiến độ, thời gian xét tuyển đặc cách giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk năm 2020./.

>>>>>Xem thêm: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2020

Nguồn tin: gddt.daklak.gov.vn