Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm học 2020-2021

07/01/2021

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-SNV ngày 05/01/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, về việc phê duyệt phương án tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên. Riêng người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng điều kiện cụ thể của từng vị trí dự tuyển nêu tại mục chỉ tiêu tuyển dụng.

– Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí dự tuyển.

Lưu ý, không nằm trong các trường hợp: Không cư trú tại Việt Nam; Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.  Số lượng người làm việc cần tuyển tương ứng với từng vị trí việc làm (87 người làm việc), bao gồm:

2.1 Vị trí việc làm giáo viên: 70 chỉ tiêu tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở (Giáo viên Ngữ văn: 11 chỉ tiêu; Giáo viên Lịch sử: 02 chỉ tiêu; Giáo viên Địa lý: 02 chỉ tiêu; Giáo viên Toán: 16 chỉ tiêu; Giáo viên Vật lý: 03 chỉ tiêu; Giáo viên Hoá học: 03 chỉ tiêu; Giáo viên Sinh học: 02 chỉ tiêu; Giáo viên Thể dục: 02 chỉ tiêu; Giáo viên Giáo dục quốc phòng – An ninh: 02 chỉ tiêu; Giáo viên Tiếng Anh: 16 chỉ tiêu; Giáo viên Tiếng Trung Quốc: 02 chỉ tiêu; Giáo viên Giáo dục công dân: 02 chỉ tiêu; Giáo viên Tin học: 03 chỉ tiêu; Giáo viên Giáo dục đặc biệt: 04 chỉ tiêu).

Tiêu chuẩn: Đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm giáo viên trung học phổ thông hạng III, mã số V.07.05.15 theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 23/2015/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 16/9/2015 của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ, về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập.

2.2 Vị trí việc làm nhân viên: 17 chỉ tiêu bao gồm:

– Vị trí việc làm nhân viên thư viện: 03 chỉ tiêu;

Tiêu chuẩn: Đáp ứng tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với chức danh thư viện viên hạng IV (trình độ từ trung cấp trở lên chuyên ngành thư viện), mã số V.10.02.07 theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Bộ Văn Hóa, thể thao và Du lịch – Bộ Nội vụ, quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

– Vị trí việc làm nhân viên thủ quỹ: 03 chỉ tiêu;

Tiêu chuẩn: Có trình độ đào tạo từ trung cấp kế toán trở lên, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nhân viên thủ quỹ, thuộc viên chức loại C, mã số ngạch 06.035, ngạch thủ quỹ cơ quan đơn vị theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, quy định chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

– Vị trí việc làm nhân viên thiết bị – thí nghiệm: 07 chỉ tiêu;

Tiêu chuẩn: Có trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Nhân viên thiết bị, thí nghiệm – Mã số: V.07.07.20, theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.

– Vị trí việc làm nhân viên giáo vụ: 04 chỉ tiêu;

Tiêu chuẩn: Có trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Nhân viên giáo vụ – Mã số: V.07.07.21, theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 07/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập.

3.  Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, thông tin liên hệ

Thời gian nhận: 30 ngày, từ ngày 08/01/2021 đến hết ngày 07/02/2021.

Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, điện thoại 02153.827.139, email:sodienbien@moet.edu.vn.

4.  Hình thức và nội dung tuyển dụng, thời gian và địa điểm xét tuyển

4.1 Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo Quyết định số 01/QĐ-SNV ngày 05/01/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên (được đăng tải trên website của Sở GDĐT).

4.2 Thời gian và địa điểm xét tuyển

Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021

– Địa điểm tổ chức xét tuyển: Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

***** Tài liệu đính kèm:

Quyết định phê duyệt phương án tuyển dụng viên chức

Nguồn tin: dienbien.edu.vn