Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2024

08/07/2024

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 39 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày, từ ngày 08/07/2024 đến hết ngày 06/08/2024.

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank blank

blank blank blank

Nguồn tin: dienbien.edu.vn