Sở GTVT tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức Khu Quản lý và bảo trì đường bộ năm 2022

14/04/2022

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-SNV ngày 07/01/2022 của Sở Nội vụ Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Khu Quản lý và bảo trì đường bộ tỉnh thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2022.
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước có nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Khu Quản lý và bảo trì đường bộ, cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 14/04/2022 đến hết ngày 14/05/2022

– Địa điểm: Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: số 682 QL14 – Tân Phú – Đồng Xoài – Bình Phước.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

–  Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: binhphuoc.gov.vn