Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

19/05/2020

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-SNV ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên Về việc phê duyệt phương án tuyển dụng công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 66/QĐ-SNV ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên Về việc phê duyệt phương án tuyển dụng viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, viên chức:

1.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển đối với công chức

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

+ Có kinh nghiệm công tác trên 03 năm đối với từng vị trí dự tuyển nêu tại mục chỉ tiêu tuyển dụng.

1.2. Điều kiện đăng ký dự tuyển đối với viên chức

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

+ Có kinh nghiệm công tác trên 03 năm đối với từng vị trí dự tuyển nêu tại mục chỉ tiêu tuyển dụng.

Lưu ý không nằm trong các trường hợp: Không cư trú tại Việt nam; mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ;

– Hồ sơ trúng tuyển:

+ Đơn dự tuyển công chức, viên chức theo phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ.

+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

+ Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng (trong vòng 30 ngày) do cơ quan y tế chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

+ Bản sao giấy khai sinh.

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

+ Giấy xác nhận quá trình công tác của đơn vị hiện đang công tác (Thời gian 03 năm trở lên)

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

3. Thứ tự ưu tiên trong tuyển dụng:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang; anh hùng Lao động; thương binh; người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sỹ quan quân đội, sỹ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của Thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân; đội viên thanh niên xung phong; đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định.

4. Cách tuyển dụng: Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định.

4.2. Vòng 2:

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển.

– Điểm phỏng vấn được tính thanh điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút.

– Không thực hiện việc phúc khảo với kết quả phỏng vấn

4.3.Điều kiện trúng tuyển:

– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 quy định này đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 2 điều 1 Phương án này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn quy định cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 2 điều 1 Phương án này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 theo quy định cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ thi xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ thi xét tuyển lần sau.

5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

Trong đó:

+ Công chức: 01 chỉ tiêu;

+ Viên chức: 01 chỉ tiêu Cụ thể như sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

Lưu ý:

– Những thông tin về tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 được Sở thông báo rộng rãi trên thông tin đại chúng, đồng thời niêm yết trên bảng thông báo tại tru sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên.

6. Địa điểm và thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày, từ ngày 12/5/2020 đến hết ngày 12/56/2020 (không kể ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Tại Văn phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên.

– Lệ phí: Không thực hiện thu phí tuyển dụng đối với hình thức xét tuyển của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên giao cho Văn phòng sở, niêm yết thông báo công khai tuyển dụng tại trụ sở và thông báo rộng rãi trên thông tin đại chúng tới toàn thể UBND các huyện thị xã, thành phố trong tỉnh; các Sở ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức, cá nhân với nội dung thông báo tại công văn này, để các cá nhân có nhu cầu kịp thời làm thủ tục đăng ký xét tuyển đúng thời hạn.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc xin liên hệ với Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên; qua số điện thoại.

Điện thoại liên hệ: 0215. 3831. 455

Nguồn tin: huyennampo.gov.vn