Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2020

14/10/2020

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2020

Nguồn tin: skhcndienbien.gov.vn