Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước thông báo thi tuyển công chức tỉnh năm 2020

01/12/2020

Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước thông báo thi tuyển công chức tỉnh năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 270 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày 02/01/2021

– Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước, đường 6/1 phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước thông báo thi tuyển công chức tỉnh năm 2020 Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước thông báo thi tuyển công chức tỉnh năm 2020

Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước thông báo thi tuyển công chức tỉnh năm 2020 Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước thông báo thi tuyển công chức tỉnh năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết 1: Các nhóm chuyên ngành và mã ngành đăng ký dự tuyển

– Phụ lục chi tiết 2: Nhu cầu tuyển dụng công chức khối Đảng đoàn thể

– Phụ lục chi tiết 3: Nhu cầu tuyển dụng công chức khối Nhà nước

– Phụ lục chi tiết 4: Nhu cầu tuyển dụng công chức khối Liên đoàn lao động

Nguồn tin: binhphuoc.gov.vn