Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức hành chính năm 2022

01/03/2022

Căn cứ Quyết định 179/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022; Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi có Thông báo số 27/TB-SNV ngày 24/02/2022 thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 48 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến 17 giờ ngày 25/03/2022

– Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi (Phòng công chức, viên chức số 52 đường Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Giấy biên nhận

Phiếu kiểm tra hồ sơ

Phiếu đăng ký dự tuyển

 

Nguồn tin: snv.quangngai.gov.vn