Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

02/06/2021

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 30/06/2021

– Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long, số 35 đường 2/9, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-115-23-4

Nguồn tin: stttt.vinhlong.gov.vn