Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

13/05/2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu, trong đó:

– 07 chỉ tiêu công chức

– 21 chỉ tiêu viên chức

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 11/05/2020 đến hết ngày 11/06/2020

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Văn Phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Tổ 1, Phường Mường Thanh – TP. Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện Biên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phương án tuyển dụng công chức

– Phương án tuyển dụng viên chức

Nguồn tin: svhttdldienbien.gov.vn