Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

31/05/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng

– Địa điểm: Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: svhttdldienbien.gov.vn