Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2021

14/09/2021

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-SNV ngày 08/9/2021 của Sở Nội vụ phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-SVHTTDL ngày 20/8/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021;

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm 2021 như sau:

1. Số lượng biên chế cần tuyển ở từng vị trí việc làm

Tổng số chỉ tiêu người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở cần tuyển dụng năm 2021: 09 chỉ tiêu (có bảng nhu cầu cần tuyển kèm theo), được đăng tải trên Trang thông tin điện tử (http://svhttdl.gialai.gov.vn) và niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, có nhu cầu tuyển dụng.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/9/2021 đến hết ngày 15/10/2021 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (số 17 Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

3. Tài liệu ôn thi

Tài liệu ôn tập do Hội đồng xét tuyển viên chức công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ http://svhttdl.gialai.gov.vn để thí sinh biết và tự ôn tập.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển:

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ thông báo cụ thể trên Trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://svhttdl.gialai.gov.vn

Mọi thông tin chi tiết về kỳ xét tuyển viên chức sẽ được Hội đồng xét tuyển viên chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo công khai trên website của Sở tại địa chỉ: http://svhttdl.gialai.gov.vn.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Văn phòng, điện thoại 02693.824399) để xem xét, giải quyết.

Nguồn tin: svhttdl.gialai.gov.vn