Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2021

03/02/2021

Ngày 20/01/2021 Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 115/TB-SNV về việc tuyển dụng công chức tỉnh Bến Tre năm 2020.

​Trong đó, Sở Xây dựng tuyển dụng 01 vị trí chuyên viên Quản lý kiến trúc – quy hoạch tại Phòng Quy hoạch – Kiến trúc – Đô thị.

* Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

 – Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

* Thời gian gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

– Từ ngày 20/01/2021 đến hết ngày 19/02/2021.

* Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

– Nộp hồ sơ tại Phòng Công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ, tầng 11, Nhà làm việc 6 sở, Số 126A, Tổ 10, Khu phố 2, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tân, thành phố Bến Tre. Điện thoại: 02753.822475.​

Nguồn tin: sxd.bentre.gov.vn

>>>> Xem thêm: Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2021