Sở Y tế Hòa Bình gia hạn thời gian nhận Hồ sơ tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020

07/10/2020

Căn cứ tình hình thực tế nhận hồ sơ thí  sinh đăng ký tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị thuộc Sở Y tế năm 2020.Tính đến thời điểm 05/10/2020, số hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi còn thiếu nhiều so với kế hoạch biên chế tuyển dụng năm 2020.

Sở Y tế Hòa Bình thông báo gia hạn thêm 15 ngày nhận Hố sơ tuyển dụng viên chức năm 2020, thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2020.

Thời gian, địa điểm làm việc và địa chỉ liên lạc:

1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và nhận hồ sơ: Từ ngày 06/10/2020 đến hết ngày 20/10/2020, trong ngày làm việc.

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình.Điện thoại: 0218.3856.464

Địa chỉ: Số 98, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng năm 2020 sẽ được Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Y tế thông tin tại Cơ quan Sở Y tế và trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình.

Sở Y tế Hòa Bình đề nghị Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên và những người có nhu cầu biết nội dung trên.

>>>> Xem thêm: Sở Y tế Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: soytehoabinh.gov.vn