Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2020

25/11/2020

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trực thuôc Sở Y tế năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 236/KH-SYT ngày 17/11/2020 của Sở Y tế về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020;

Sở Y tế thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham dự thi

Công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và được quy hoạch vào chức danh thi tuyển;

Công chức, viên chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý (đang công tác trong các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh); có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh thi tuyển;

Viên chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan có nhu cầu thi tuyển hoặc đang công tác trong các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh thi tuyển; khi đăng ký thi tuyển vào các chức danh quản lý tại Sở Y tế phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tuyển dụng đặc biệt vào công chức theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010, tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018, tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019.

2. Số lượng, vị trí thi tuyển: 138 vị trí

Sở Y tế: 01 vị trí.

Trung tâm Pháp Y: 01 vị trí.

Trung tâm Dược phẩm-Mỹ phẩm: 02 vị trí.

Bệnh viện Tâm thần: 01 vị trí.

Bệnh viện Y học cổ truyền: 01 vị trí.

Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí: 01 vị trí.

Bệnh viện Mắt: 07 vị trí

Bệnh viện Bà Rịa: 26 vị trí.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC): 32 vị trí.

Trường Trung cấp y tế: 05 vị trí.

Trung tâm y tế thành phố Vũng Tàu: 10 vị trí.

Trung tâm y tế thành phố Bà Rịa: 03 vị trí.

Trung tâm y tế huyện Châu Đức: 05 vị trí

Trung tâm y tế huyện Đất Đỏ: 14 vị trí.

Trung tâm y tế huyện Long Điền: 12 vị trí.

Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ: 04 vị trí.

Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc: 13 vị trí.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

Tiêu chuẩn chung:

Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận.

Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định.

Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao (theo giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 03 tháng, tính từ ngày nộp hồ sơ dự thi).

03 năm liền được cơ quan, đơn vị đang công tác đánh giá, phân loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đã được quy hoạch vào chức danh có nhu cầu bổ nhiệm hoặc chức danh tương đương.

Tiêu chuẩn vị trí thi tuyển danh lãnh đạo, quản lý:

Tiêu chuẩn vị trí thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020 (trừ Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Mắt): Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm kế hoạch số 236/KH-SYT ngày 17/11/2020 của Sở Y tế.

Tiêu chuẩn vị trí thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Mắt: Chi tiết tại Phụ lục III đính kèm kế hoạch số 236/KH-SYT ngày 17/11/2020 của Sở Y tế.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi

Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm);

Bản khai lý lịch theo mẫu 2a của Ban Tổ chức Trung ương có dán ảnh đóng dấu giáp lai, được cơ quan trực tiếp quản lý đối tượng dự thi xác nhận;

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 03 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi);

Bản tự nhận xét quá trình công tác của đối tượng dự thi được cơ quan, đơn vị đang công tác xác nhận (đến thời điểm dự thi);

Bản nhận xét, đánh giá công tác 03 năm gần nhất của cơ quan, đơn vị nơi đối tượng dự thi đang công tác;

Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú của đối tượng dự thi;

Văn bản của cơ quan, đơn vị giới thiệu đối tượng tham gia dự thi.

Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của đối tượng dự thi (được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Quyết định tuyển dụng của đối tượng dự thi.

Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý gần nhất của đối tượng dự thi (nếu có).

 (Mỗi đối tượng dự thi nộp 01 bộ hồ sơ; thành phần hồ sơ nêu trên được đựng vào bìa hồ sơ và ghi đầy đủ nội dung ngoài)

5. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/11/2020 đến hết ngày 10/12/2020.

6. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Văn phòng Sở Y tế, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.

Phòng tổ chức các đơn vị có chức danh thi tuyển.

7. Thời gian tổ chức thi và trình bày Đề án:

Dự kiến thi viết: Ngày 26 tháng 01 năm 2021.

Dự kiến thi trình bày Đề án: kể từ ngày 22 tháng 03 năm 2021.

Sở Y tế thông báo nhu cầu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế và các đơn vị sự nghiệp trực thuôc Sở Y tế năm 2020 đến toàn thể công chức, viên chức đang công tác tại các Sở, Ban, Ngành, địa phương trên toàn tỉnh biết để đăng ký dự tuyển.

***** Tài liệu đính kèm:

Kế hoạch thi tuyển

Phụ lục I

Phụ lục II

Phiếu đăng ký dự tuyển

Mẫu lí lịch CBCCVC

Nguồn tin: soyte.baria-vungtau.gov.vn