Sở Y tế tỉnh Điện Biên tiếp tục nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020

25/04/2020

Sở Y tế tỉnh Điện Biên tiếp tục nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 như sau:

Sở Y tế tỉnh Điện Biên tiếp tục nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020

>>>>>Xem thêm: Sở Y tế tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: soytedienbien.gov.vn