Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021

24/05/2021

Sở Y tế tổ chức thi tuyển công chức vào làm việc tại Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế Thái Nguyên năm 2021, như sau:

1. Số lượng, vị trí cần tuyển

– Vị trí tuyển dụng: Kế toán;

– Số lượng cần tuyển: 01 người.

2. Tiêu chuẩn dự tuyển

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Ngoại ngữ, tin học: Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) và tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trình độ tin học bậc 2 và tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT.

3. Điều kiện dự tuyển

– Những người tốt nghiệp đại học có Bằng tốt nghiệp không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập và nguyện vọng phù hợp với tiêu chuẩn, điều kiện chức danh cần tuyển của đơn vị;

– Có đủ điều kiện về sức khỏe theo Quyết định số 1613/QĐ-BYT ngày 10/8/1997 của Bộ Y tế  về việc ban hành tiêu chuẩn phân loại sức khỏe và Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

4. Phiếu đăng ký dự tuyển công chức

– Cá nhân đăng ký dự tuyển bằng phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 quy định tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức;

– Cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển của mình. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc đơn vị phát hiện, người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng qui định thì đơn vị tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử cơ quan và không tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

5. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

Thi tuyển công chức được thực hiện qua 2 vòng như sau:

– Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy;

– Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức phỏng vấn.

6. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời gian nhận Phiếu đăng ký: Là 30 ngày, bắt đầu từ 7h30 ngày 12/5/2021 đến 16h30 ngày 10/6/2021.

7. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Thí sinh đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại phòng Hành chính tổng hợp, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình hoặc gửi theo đường bưu chính;

– Điạ chỉ: Số 9 đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

– Điện thoại (trong giờ hành chính): 02083 854 347.

8. Phí dự tuyển

Mức thu phí dự tuyển (áp dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch thăng hạng công chức, viên chức) là: 500.000 đồng/thí sinh (bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Hành chính tổng hợp, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình.

Nguồn tin: qlvbsoyte.thainguyen.gov.vn