Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021

15/12/2021

Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Các vị trí cần tuyển: 

– Bác sĩ: 01 người. Tốt nghiệp Bác sĩ trở lên.

– Quản lý dinh dưỡng: 01 người. Cao đẳng trở lên chuyên ngành dinh dưỡng.

– Quản lý đối tượng: 08 người (5 nam, 3 nữ). Trung cấp trở lên các ngành: Công tác xã hội, xã hội học, tâm lý, giáo dục, luật, lịch sử, báo chí, sư phạm, thể dục thể thao, an ninh, ngữ văn, địa lý, quản lý nhà nước, hành chính, ngôn ngữ, giáo dục thể chất, dịch vụ pháp lý, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, kinh tế, kỹ thuật, giáo dục chính trị.

2. Điều kiện: Có trình độ Ngoại ngữ bậc 1, tin học văn phòng cơ bản.

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021

4. Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, Xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, Bình Phước.

Điện Thoại: 02713.621.103

Nguồn tin: Báo Người Lao động