Trung tâm Cấp cứu 115 TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

13/02/2020

Trung tâm Cấp cứu 115 thông báo xét tuyển viên chức năm 2020 như sau:

1. Nhu cầu xét tuyển viên chức: 15 người

STT Vị trí việc làm Chức danh nghề nghiệp cần tuyển Hạng của chức danh nghề nghiệp Mã ngạch Chỉ tiêu biên chế Số lượng viên chức hiện có Số lượng cần tuyển
Phòng ĐH 37 27 11
1 Bác sĩ Bác sĩ III V.08.01.03 13 7 6
2 Điều dưỡng Điều dưỡng IV V.08.05.13 24 19 5
Phòng KHTC 6 4 2
3 Kế hoạch tài chính Bác sĩ III V.08.01.03 4 3 1
Bác sĩ y học dự phòng III V.08.02.06
4 Công nghệ thông tin Kỹ sư III V.05.02.07 2 1 1
Phòng TCHC 1 0 2
5 Hành chính tổng hợp Chuyên viên III 01.003 4 3 1
6 Văn thư lưu trữ Chuyên viên III 01.003 1 0 1
Tổng cộng 15

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 17/02/2020 đến ngày 17/03/2020

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm cấp cứu 115 TP. HCM, 266A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM.

Điện thoại: 028 3863 9139

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

 Trung tâm Cấp cứu 115 TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020  Trung tâm Cấp cứu 115 TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

 Trung tâm Cấp cứu 115 TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020  Trung tâm Cấp cứu 115 TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

 Trung tâm Cấp cứu 115 TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020  Trung tâm Cấp cứu 115 TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

 Trung tâm Cấp cứu 115 TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020  Trung tâm Cấp cứu 115 TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

 Trung tâm Cấp cứu 115 TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020  Trung tâm Cấp cứu 115 TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

 Trung tâm Cấp cứu 115 TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020  Trung tâm Cấp cứu 115 TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm: 

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: 115.org.vn