Trung tâm công nghệ phần mềm – Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020

05/05/2020

Trung tâm công nghệ phần mềm – Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/05/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ, Lầu 2, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2 P. Xuân Khánh TP, Ninh Kiều, Cần Thơ

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trung tâm công nghệ phần mềm - Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020 Trung tâm công nghệ phần mềm - Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020

Nguồn tin: ctu.edu.vn