Trung tâm Công nghệ Phần mềm – Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển dụng lao động năm 2020

04/03/2020

Trung tâm Công nghệ Phần mềm – Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển dụng lao động năm 2020 như sau:

1. Vị trí: Nghiên cứu viên (02 người)

2. Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 27/3/2020.

3. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ:

Phòng Tổ chức-Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ (Lầu 2, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ) khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Hoặc tại Văn phòng Trung tâm Công nghệ Phần mềm (Khu III, số 01, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)./.

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Trung tâm Công nghệ  Phần mềm - Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển dụng lao động năm 2020

Nguồn tin: ctu.edu.vn