Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021

06/04/2021

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/04/2021 đến hết ngày 04/05/2021

– Địa điểm: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh, 11A Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

– Danh mục tài liệu ôn tập: Các văn bản kiểm tra, hướng dẫn

– Phiếu đăng ký dự tuyển: Mau phieu tuyen dung viên chức

Nguồn tin: stttt.bacninh.gov.vn