Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020

08/08/2020

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-SNV ngày 14/07/2020 của Sở Nội vụ tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở LĐ-TB&XH năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thông báo tuyển dụng như sau:

Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng: từ 08h00 ngày 15 tháng 7 năm 2020 đến 17h00 ngày 15 tháng 8 năm 2020 (Nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Dịch vụ việc làm; số 242 đường Bacu, phường 4 – Thành phố Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; điện thoại liên hệ: 02643. 543705./.

*****Thông báo chi tiết như sau:

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: ttdvvl.soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn