Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

05/05/2020

Căn cứ Kế hoạch số 327/KH-DVVL ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ về Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 và Công văn số 1146/SLĐTBXH-VP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ý kiến Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ việc làm. Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ có nhu cầu cần tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển 03 viên chức

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29 tháng 5 năm 2020, mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Hành chính, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ. Địa chỉ số 160 đường 30/4, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, số điện thoại 0292.3838399.

– Thời gian xét tuyển: dự kiến tổ chức trong tháng 6 năm 2020.

Các ứng viên sau khi được tuyển dụng sẽ được phân công làm việc tại các phòng chuyên môn của Trung tâm.

*****Chi tiết thông báo như sau:

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: vieclamcantho.vn