Trung tâm DVNN huyện Hà Trung, Thanh Hóa tuyển dụng kế toán viên năm 2021

09/06/2021

Trung tâm DVNN huyện Hà Trung, Thanh Hóa tuyển dụng kế toán viên năm 2021 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

***** Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin:  qppl.thanhhoa.gov.vn